Durul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini Kazandı